Ako opraviť / vymeniť fixačný silón horizontálnej žalúzie

Ako opraviť / vymeniť fixačný silón horizontálnej žalúzie

Fixačný silón zabraňuje pohybu žalúzie a následnému búchaniu žalúzie o okno napríklad v prípade prievanu alebo pri vyklopení okna. K jeho pretrhnutiu dochádza najčastejšie následkom mechanického poškodenia (prestrihnutie silónu deťmi, poškodením žalúzie domácim zvieraťom) alebo vplyvom dlhodobého pôsobenia UV žiarenia. Aby ste mohli vymeniť fixačný silón na žalúzii, je potrebné žalúziu najskôr demontovať, opraviť a neskôr zasa namontovať.

Potrebné diely:

Fixačný kolík Basic

Vodiaci silón pre horizontálnu žalúziu Basic Design

Dôležité upozornenie:

  • Objednávajte vždy viac fixačného silónu ako je výška vašej žalúzie. Pri napínaní silónu totiž potrebujete mať priestor pre jednoduchú manipuláciu. Odporúčame minimálne výška žalúzie + 20 cm.
  • Pri výmene fixačného silónu vo väčšine prípadov dôjde k poškodeniu fixačných kolíčkov. Objednajte si hneď aj fixačné kolíčky. Ak by došlo k poškodeniu fixačných kolíčkov, vždy bude nevyhnutné vymeniť aj fixačný silón. Preto odporúčame realizovať výmenu oboch dielov za nové spolu.
  • V prípade, že sú žalúzie namontované do dreveného eurookna, fixačné kolíčky sú vsunuté do vrutu do dreva.

1. Zo spodnej zasklievacej lišty vysuňte plastové  fixačné kolíčky napríklad pomocou príborového noža. Napriek všetkej opatrnosti sa môže stať, že vám fixačný kolík praskne. Fixačný kolík je totiž vyrobený z plastu a vplyvom UV žiarenia sa časom stane krehkým. Preto vám odporúčame objednať si spoločne s vodiacim silónom aj nové fixačné kolíčky.

Ako vyměnit síťovinu krok č.1

2. Z hornej lišty žalúzie stiahnite bočné krytky horného profilu. Tieto krytky sú na profile nacvaknuté alebo nasunuté ( v prípade prevedenia exclusive).

Ako vyměnit síťovinu krok č.2

3. Lamely žalúzií vytiahnite ťahom za guľôčkovú retiazku smerom hore a pridržte ich, aby sa samovoľne nespustili dolu. Z bočnej základnej časti vyberte skrutky upevňujúce žalúzie ku rámu okna a žalúziu si odložte na pracovnú dosku (napríklad stôl, parapet atď.). Stále dbajte na to, aby sa žalúzia neroztiahla. Vo výrobe si pomáhame tak, že sťahujeme zväzok lamiel ku profilu gumičkou, aby sa nám lamely nerozbehli.

Ako vyměnit síťovinu krok č.3

4. Ak pôvodný fixačný silón nie je celkom odtrhnutý, všimnite si kde a ako je pripevnený ku hornej časti profilu. Otvorte plastovú zámku základnej časti, vyberte pôvodný poškodený silón. U žalúzií iného výrobcu ako K-system môže byť silón pripevnený aj otočením struny okolo upevňovacej skrutky.

Ak pôvodný fixačný kolík nie je celkom odtrhnutý, všimnite si ako je k nemu pripevnený fixačný silón. Pripravený silón navlečte na fixačný kolík, zabezpečte uzlíkom, voľný koniec prevlečte spodným profilom, všetkými lamelami a upevnite v zámke horného profilu tak, ako bol fixovaný pôvodný silón.Ako vyměnit síťovinu krok č.4

5. Pomocou skrutiek pripevnite žalúziu na mieste, kde bola pred demontážou. Spodný koniec fixačného silónu s uzlíkom vsuňte do otvoru v zasklievacej lište. (Ak zostal otvor po zlomení fixačného kolíka upchatý, uvoľnite ho prevŕtaním otvoru vrtákom o priemere 2,7  mm.) Zasuňte do otvoru fixačný kolík a ťahom za fixačný silón upevníte silón aj kolík v otvore.

Ťahom napnite vyčnievajúci koniec silónu v zámke horného profilu, napnite, zabezpečte proti uvoľneniu poistkou/kolíčkom. U iných žalúzií ako je K-system sa môže silón napínať pomocou uvoľnenia skrutky, otočením silónu okolo skrutky a následne treba skrutku utiahnuť.Ako vyměnit síťovinu krok č.5

6. Zvyšok fixačného silónu zasunieme do profilu a opätovne nasadíme krytky.