Montáž markízy na strešné okno VELUX

Čo budete k montáži potrebovať?

Montáž markízy na strešné okno VELUX krok za krokom

1. Pri konfigurácii dbajte na voľbu typu markízy podľa vášho strešného okna VELUX. Podľa štítku na vašom okne určite správny typ úchytky, ktorá prichytí vašu markízu na strešné okno.

2. Vybrané úchytky z bodu 1 pripevnite na mechanizmus markízy.

3. Odskrutkujte jestvujúci mechanizmus vášho okna VELUX.

4. Mechanizmus rolety pripevnite pomocou úchytiek na strešné okno dvoma skrutkami.

5. Vyskrutkujte dve skrutky na spodnej vonkajšej strane vášho VELUX okna.

6. Spodné úchyty pripevnite na strešné okno.

7. Nasaďte markízu.