E-shop spoločnosti K-system
Neviete si rady? Potrebujete poradiť? Volajte +421 45 694 03 40
Overená firma v oblasti tieniacej techniky

Overená firma v oblasti tieniacej techniky

2.6.2016

Firma K-system je ověřenou firmou v oboru stínící techniky a disponuje mezinárodně uznávanými certifikáty

 

Principiálne to neznamená, že spoločnosť, ktorá certifikát ISO nevlastní, nie je seriózna, alebo že poskytuje nekvalitné výrobky a služby, avšak zákazník si v takomto prípade musí sám zvážiť či je  takáto spoločnosť pre neho dostatočne serióznym dodávateľom. Naproti tomu akreditovaný certifikát je výsledkom odborného, nestranného a nezávislého preverenia certifikovanej spoločnosti. Podmienkou získania certifikátu ISO je preukázanie splnenia množstva zákonných požiadaviek a noriem. Certifikovaná spoločnosť musí byť ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie k posúdeniu firmy na všetkých jej pracoviskách a vo všetkých pracovných postupoch. Práca certifikačného orgánu zahŕňa kontrolu dodržiavania noriem nielen vo výrobe, ale aj v administratíve, na predajni v styku so zákazníkom a aj priamo u zákazníka.

Samozrejme, že marketingové ocenenia sa potom nedajú porovnávať s akreditovanou certifikáciou podľa ISO 9001 alebo podľa iného manažérskeho systému (ISO 14001 alebo OHSAS 18001). Rozdiel spočíva v jasnom určení pravidiel, nezávislosti, odbornosti a teda v celkovej dôveryhodnosti. Podľa slov riaditeľa certifikačnej spoločnosti QSCert, spol. s r. o. Ing. Marcela Šlúcha sú pri akreditovanej certifikácii v prvom rade jednoznačné kritériá, podľa ktorých sa certifikát udeľuje. Sú to medzinárodné normy ako už spomínané ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a pod. Tieto normy sú všeobecne známe a uznávané na celom svete, pričom  zhodu s týmito medzinárodnými normami udeľujú certifikačné orgány, ktoré disponujú odborne spôsobilými audítormi, ktoré sú nestranné a nezávislé. Existujú jasné kritériá na to, čo majú spĺňať certifikačné orgány a ako majú vykonávať certifikáciu – hlavne medzinárodná norma ISO 17021 a množstvo iných doplnkových metodických pokynov. Ich odbornú spôsobilosť a nezávislosť kontrolujú v zmysle spomínaných kritérií národné akreditačné orgány, pričom v každom štáte EÚ je len jeden akreditačný orgán, ktorý je kontrolovaný a riadený štátom. Navyše sa tieto národné akreditačné orgány kontrolujú navzájom prostredníctvom skupinových auditov (skupina akreditačných orgánov posudzuje vybraný akreditačný orgán) v zoskupení EA (European cooperation for Accreditation – Európska spolupráca pri Akreditácii) a vo svetovom meradle IAF (International Accreditation Forum – Medzinárodné Akreditačné Fórum). Takže schéma vyzerá nasledovne: International Accreditation Forum > Národný akreditačný orgán > Akreditovaný certifikačný orgán > Certifikovaná organizácia > Certifikát. Je teda vidieť, že sa jedná o prepracovaný, niekoľkoúrovňový systém kontroly založený na jednoznačných kritériách v podobe medzinárodných noriem.

Z uvedeného teda vyplýva, že nie je možné porovnávať certifikát vydaný v rámci tohto akreditovaného systému s marketingovým certifikátom.

Chat