Sieť proti hmyzu - zameranie a montáž

Ako zamerať siete proti hmyzu

Čo budete potrebovať?

  • sieťku proti hmyzu
  • navíjací meter
  • ceruzku
  • pravítko
  • pero a papier pre zapisovanie rozmerov

Zameranie siete proti hmyzu krok za krokom

1. Zamerajte šírku a výšku okenného rámu – priložte rovnú podložku (napríklad pravítko) na vonkajší rám otvoreného okna, vyznačte bod vo vzdialenosti 1 centimeter od pravítka.

2. Tieto body vyznačte vo všetkých rohoch okna – na zvislom aj vodorovnom ráme.

3. Šírku a výšku okenného rámu zistíte zameraním vzdialenosti medzi vyznačenými bodmi.

4. Hrúbku rámu merajte smerom z vonkajšej strany okna ku vnútornej strane.

Ako montovať sieť proti hmyzu

Montáž siete proti hmyzu krok za krokom

1. Najprv opatrne vybaľte sieť zabalenú v ochrannej fólii a odstráňte ochranné krytky z rohov siete.

2. Nasmerujte excentre do uzamknutej polohy (tj. polohy vodorovnej s rámom okna).

3. Pri manipulácii pridržiavajte sieť pomocou madiel.

4. Vložte sieť do exteriérovej časti okna a pritlačte ju k jeho rámu.

5. Po natočení všetkých excentrov do uzamknutej polohy je sieť pripravená k používaniu.