Žalúzie na okná - zameranie a montáž

Ako zamerať žalúzie na plastové okná

Čo budete potrebovať?

  • žalúzii na okná
  • navíjací meter
  • ceruzku, pravítko
  • pero a papier pre zapisovanie rozmerov

Zameranie žalúzií na plastové okná krok za krokom

1. Zameriavame výšku, šírku a hĺbku zasklievacej lišty.

2. Šírku merajte tesne pri skle, od ľavej vnútornej hrany k pravej vnútornej hrane zasklievacej lišty.

3. Šírku zameriavame na troch miestach: hore, v strede a dolu. Z najmenšej nameranej šírky odrátajte 2–4 milimetre.

4. Výšku okna meriame na pravej a ľavej strane krídla, pričom výška sa rovná najmenšej nameranej vzdialenosti.

5. Hĺbku zasklievacej lišty zameriavame u okien hĺbkou menšou ako 18 milimetrov. U týchto okien je potom nevyhnutné použiť dištančné podložky.

6. Pri hĺbke 15 až 18 milimetrov je nutné objednať jeden pár, u okien s hĺbkou 11 až 14 milimetrov dva páry dištančných podložiek.

Ako montovať žalúzie na plastové okná

Čo budete k montáži potrebovať?

- vŕtačku s priemerom vrtáka pre plastové okno (2,7 mm), hliníkové okno (2,8 mm) a drevené okno (4,5 mm), šraubovák, nožnice.

Montáž žalúzií na plastové okná krok za krokom

1. Súčasťou dodávky sú žalúzie s bočnými krytkami a fixačními lankami, bŕzda guľôčkovej retiazky, 2 skrutky pre brzdu guľôčkovej retiazky, 4 skrutky pre uchytenie žalúzie, dištančné podložky, skrutky do dreva v prípade montáže do drevených okien.

2. S pomocou vŕtačky a skrutiek pripevnite horný profil do rámu okna.

3. Fixačné lanka je nutné ukotviť do spodného rámu okna a to do vyvŕtaných otvorov, kam najskôr vložíte pripravený silón s uzlíkom a následne do dier zasuniete a dotlačíte fixačný kolík.

4. Otvorte dvierka na hornom profile a zatiahnite silón tak, aby bol povešaný a napnutý. Spätným zaklapnutím dvierok silón zafixujete.

5. Prečnievajúci silón zastrčte do horného profilu a nasaďte krytky pre horný profil.

6. Brzdu guľôčkovej retiazky montujte na rám okna, a to na stranu, kde sa nachádza guľôčková retiazka, približne 10 cm od konca retiazky smerom k hornému profilu.

7. Na brzdu nacvaknite jej krytku, do ktorej rovnakým spôsobom vložíte guľôčkovú retiazku, pričom zabránite voľnému pohybu lamiel.