Montáž rolety na strešné okno VELUX

Čo budete k montáži potrebovať?

Montáž rolety na strešné okno VELUX krok za krokom

1. Mechanizmus rolety pripevnite na hornú časť vášho VELUX okna pomocou plastových výbežkov predinštalovaných z výroby na všetkých novších oknách VELUX.

2. Do spodnej časti vášho okna VELUX pripevnite pomocou skrutiek sivé úchyty, ktoré sú súčasťou balenia.

3. Po oboch stranách mechanizmu rolety nasuňte lištu, ktorá je súčasťou balenia. Túto lištu ďalej nacvaknite na sivé úchyty v spodnej časti okna.

4. Lanko z mechanizmu rolety taktiež pripevnite do sivej úchytky na spodnej časti okna VELUX.

5. Lištu priskrutkujte pomocou dodaných skrutiek.

6. Odstráňte prichytenie mechanizmu rolety a roztiahnite roletu podľa potreby.