Montáž žalúzie na strešné okno VELUX

Video obsahuje návod na montáž rolety na strešné okno VELUX, avšak postup montáže žalúzií je rovnaký.

Čo budete k montáži potrebovať?

Montáž žalúzií na strešné okno VELUX krok za krokom

1. Mechanizmus žalúzie pripevnite na hornú časť vášho VELUX okna pomocou plastových výbežkov predinštalovaných z výroby na všetkých novších oknách VELUX.

2. Do spodnej časti vášho okna VELUX pripevnite pomocou skrutiek sivé úchytky, ktoré sú súčasťou balenia.

3. Po oboch stranách mechanizmu žalúzie nasuňte lištu, ktorá je súčasťou balenia. Túto lištu ďalej pricvaknite na sivé úchyty v spodnej časti okna.

4. Lanko z mechanizmu žalúzie taktiež pripevnite do sivej úchytky na spodnej časti okna VELUX.

5. Lištu priskrutkujte pomocou dodaných skrutiek.

6. Odstráňte prichytenie mechanizmu žalúzie a roztiahnite žalúzie podľa potřeby.